Základné princípy
a východiská Nového Lida

Budujeme štvrť, ktorej účelom je spojiť brehy Dunaja v Bratislave.

Na tejto stránke nájdete naše pracovné poznámky, kde pomenúvame a rozoberáme jednotlivé urbanistické princípy a kvality, ktoré chceme na Nové Lido priniesť.

Máte nápad alebo pripomienku k princípom?
Píšte na napady@novelido.sk

Aké kvality bude mať Nové Lido?

Mestskú štvrť definujú desiatky kritérií, medzi ktorými treba nájsť tú správnu rovnováhu. Nové Lido sa nedá vnímať iba ako bloky budov a priestor medzi nimi. Je o dobre fungujúcich vzťahoch medzi ľuďmi a prostredím, v ktorom sa budú pohybovať, žiť a pracovať. Tie sa snažíme nastaviť tak, aby fungovali nielen o desať, ale pokojne aj o sto rokov.

Aké kvality bude mať Nové Lido?
Základné princípy mestotvorby
01. Základné princípy mestotvorby

Akými princípmi sa riadime pri tvorbe mesta

Nové Lido bude súčasťou centra mesta a do značnej miery ovplyvní jeho charakter. Aby sme sa dopracovali k jeho konkrétnemu urbanistickému návrhu, najprv sme museli stanoviť, z akých všeobecných princípov mestotvorby budeme vychádzať.

Prečítajte si naše východiská mestotvorby:

16 východísk mestotvorby pre Nové Lido

Urbanistické východiská Nového Lida
02. Urbanistické východiská Nového Lida

Z čoho vychádzame a na čo chceme nadviazať

Nové Lido nevznikne na zelenej lúke, ale uprostred mesta, ktoré má svoju históriu. Na tú chceme prirodzene nadviazať. Zapadnúť musí aj do okolitých geografických reálií, z ktorých bude treba vyťažiť čo najviac pozitíva potlačiť čo najviac negatív z minulosti.

Prečítajte si naše východiská:

11 urbanistických východísk Nového Lida

Urbanistické princípy Nového Lida
03. Urbanistické princípy Nového Lida

Čo ovplyvní výslednú podobu Nového Lida?

Myslíme aj na princípy a prvky, ktoré dajú Novému Lidu tvár a tiež na to, ako bude vyzerať každodenný život v tejto lokalite. Toto sú základné stavebné prvky podoby, ktorú bude Nové Lido mať, a ktorým bude treba prispôsobiť aj územný plán Bratislavy.

Prečítajte si naše urbanistické princípy:

16 urbanistických princípov Nového Lida

Všetko so všetkým súvisí

Nové Lido bude nová mestská štvrť a zároveň aj jedným zložitým organizmom, kde všetko so všetkým súvisí. Preto sa ani na všetky východiská a princípy, o ktorých sa tu dočítate, nedá nazerať oddelene. Hľadáme medzi nimi súlad, aby bol ich dopad citeľný v celej Bratislave.

Zapracovanie princípov do územného plánu

Uvedomujeme si, že plánovanie mesta je zdĺhavý a zložitý proces, ktorý si vyžaduje, aby sa niektoré nastavenia dlhší čas nemenili. Spoločnosť aj mesto sa však neustále menia, preto je dobré, keď sa dlhodobé koncepcie z času na čas aktualizujú. Máme za to, že v prípade Nového Lida už správny čas nastal. Je potrebné, aby aktualizácia územného plánu otvorila cestu k uplatneniu všetkých prezentovaných princípov – v záujme plného využitia potenciálu tohto územia pre Bratislavčanov.

© 2021 Nové Lido, Všetky práva vyhradené